Blick-Bentonite-Powder

Các loại phân bón mà bentonite được sử dụng

Bentonite được sử dụng trong nhiều loại phân bón khác nhau.

Dưới đây là một số loại phân bón mà bentonite thường được sử dụng:

  • Phân bón hữu cơ:

Bentonite thường được sử dụng trong phân bón hữu cơ để cải thiện cấu trúc và độ thông thoáng của phân bón. Khi được sử dụng làm chất kết dính, nó giúp tạo ra những hạt phân bón lớn hơn và ổn định hơn, ngăn chặn sự phân tách và giữ chất dinh dưỡng không bị bay hơi.

  • Phân bón vi sinh:

Bentonite có thể được sử dụng trong phân bón vi sinh để tạo chất cấu trúc và cải thiện độ nhớt của dung dịch phân bón. Điều này giúp duy trì sự phân tán đồng đều của chất dinh dưỡng và tăng khả năng thẩm thấu vào đất.

  • Phân bón NPK:

NPK là viết tắt của các chất dinh dưỡng chính được sử dụng trong phân bón, bao gồm nitơ (N), phospho (P) và kali (K). Bentonite có thể được sử dụng như một chất phụ gia trong phân bón NPK để cải thiện cấu trúc, tạo hạt phân bón ổn định và duy trì độ ẩm cần thiết cho sự phân tán đồng đều của chất dinh dưỡng.

  • Phân bón lá:

Bentonite cũng có thể được sử dụng trong phân bón lá để cải thiện khả năng bám dính và tăng khả năng hấp thụ của lá cây. Khi được sử dụng trong phân bón lá, bentonite giúp cải thiện hiệu suất hấp thụ chất dinh dưỡng và các chất phụ gia khác qua lá cây.

  • Phân bón chelate:

Bentonite có thể được sử dụng như một thành phần trong phân bón chelate. Phân bón chelate chứa các chất dinh dưỡng kết hợp với các phức chất hữu cơ để cải thiện sự hấp thụ chất dinh dưỡng bởi cây trồng. Bentonite có thể được sử dụng như một chất phụ gia để cải thiện tính chất chelate và khả năng thẩm thấu của phân bón.

Việc sử dụng bentonite trong các loại phân bón có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và yêu cầu cụ thể của cây trồng và đất. Cần tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất phân bón để đảm bảo việc sử dụng bentonite được áp dụng đúng cách và hiệu quả.

CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY