BENTONITE PHÂN BÓN
Khoáng sét Bentonite, dùng làm chất phụ gia cho phân bón, chất tăng trưởng cây trồng và thức ăn gia súc

Bentonite sử dụng trong phân bón

Các tính chất:

  • Đặc tính trao đổi cation
  • Đặc tính hấp thụ và liên kết
  • Đặc tính keo tụ và lưu biến

Bột đất sét Sodium

Bentonite được lấy từ khoáng chất thiên nhiên, nên có rất nhiều công dụng hữu ích, và đặc biệt không độc hại, thân thiện với môi trường.

Khoáng sét Bentonite

Dùng làm chất phụ gia cho phân bón, chất tăng trưởng cây trồng và thức ăn gia súc.

Sản phẩm bột bentonite sử dụng trong phân bón:

  • Đóng bao và vận chuyển theo yêu cầu ( 50kg/bao).
  • Vận chuyển bằng container, thời gian giao hàng từ 2-7 ngày.

Một số sản phẩm phân bón có phụ gia Bentonite

Tìm hiểu thêm về Bentonit trong phân bón

Từ khóa tìm kiếm: Bentonite phân bón, Phụ gia bentonite sản xuất phân bón, BENTONITE DÙNG CHO PHÂN BÓN, Vai trò của bentonite trong sản xuất phân bón, Bentonite phụ gia ngành phân bón, Bentonite làm phân bón, Ứng dụng của Bentonite trong ngành Phân bón